Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 205 - 3541 812
Fax: (0254) 3540 705
Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn
Website: soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này