Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 484 - 3510 573
Fax: (0254) 3853 557
Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn
Website: sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này