Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 17 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 325 - 3513 327
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở Xây dựng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này