Ruby Land Hotel

Địa chỉ: 108 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3533 355
Facebook: fb/rubyland

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này