Quán Patbingsu - Đá bào

Địa chỉ: 46 Tú Xương, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0782 221 128

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét