Phòng Y tế huyện Long Điền

Địa chỉ: 310 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3652 184
Fax: (0254) 3652 931
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét