Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 186 Lê Lai, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 493
Email: tckh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này