Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 264 - 3688 265
Email: phongtckhdatdo@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này