Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: 151 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3771 133 - 3772 239
Fax: (0254) 3771 133
Email: nnptnt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét