Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 137 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3731 922 - 3732 756
Email: ldtbxh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét