Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 861
Email: phonglaodongdatdo@yahoo.com.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này