Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 137 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 125 - 3827 929
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này