Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: 151 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3772 199
Fax: (0254) 3772 200
Email: ktht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét