OS Hotel & Apartment

Địa chỉ: 34B Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0981 595 796
Facebook: fb/oshotel

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét