Offshore Bar & Hotel

Địa chỉ: 4 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 768
Hotline: 0932 337 146
Email: offshorebarvungtau@yahoo.com
Website: offshore.com.vn

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét