Nhà nghỉ Thúy Hằng

Địa chỉ: Đường 36, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0907 519 890
Hotline: 0937 932 063

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét