Nhà nghỉ Phố Châu

Địa chỉ: 59A Nguyễn Hiền, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0904 472 079
Hotline: 0937 565 797

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét