Nhà nghỉ Ngọc Hà

Địa chỉ: Đường 36, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0933 995 950

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét