Nhà nghỉ Hải Nam

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3661 857
Hotline: 0937 755 844

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét