Ngọc Hạnh Hotel

Địa chỉ: 47 - 49 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3532 323
Hotline: 0908 888 604
Email: receptionist@ngochanhhotel.com
Website: ngochanhhotel.com
Facebook: fb/ngochanh

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này