Nathalie’s Hotel

Địa chỉ: 220A Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3847 371 - 3551 651

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét