Nathalie’s Hotel

Địa chỉ: 220A Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3847 371 - 3551 651

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này