Micasa Apartment & Hotel

Địa chỉ: 649 Trương Công Định, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0973 934 802 - 0937 747 030
Facebook: fb/micasa

Agoda.com Booking.com

Nhận xét