Mi Lan Villa Homestay

Địa chỉ: G2 Thái Văn Lung, khu Á Châu, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 2233 339
Hotline: 0839 333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.com
Website: milanvungtauhotel.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này