Leman Cap Resort & Spa

Địa chỉ: 60 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 136
Website: lemancap.com
Facebook: fb/lemancap

resort agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này