Thanh Bình Hotel

Địa chỉ: 151C Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3525 566
Hotline: 0833 885 566
Website: hotelthanhbinh.com

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét