Thái Bình Hotel

Địa chỉ: Ngyễn Đức Thuận, Khu 5, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 112
Hotline: 0913 829 373
Facebook: fb/thaibinh

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này