Sông Lam Hotel

Địa chỉ: 126N Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3527 427
Hotline: 0918 786 178
Email: contact@songlamhotel.com
Website: songlamhotel.com
Facebook: fb/songlam

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này