Sông Hương Hotel

Địa chỉ: 9 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 491 - 3852 473
Fax: (0254) 3853 712
Email: songhuongvtu@vnn.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này