Sông Hồng Hotel

Địa chỉ: 3 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 137
Hotline: 0989 951 779
Email: songhonghotel.vt@gmail.com
Website: songhonghotel.com
Facebook: fb/songhong

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này