Seven Sea Hotel

Địa chỉ: 45/39A Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3625 252
Hotline: 0908 600 086
Facebook: fb/sevensea

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này