SeaSala Hotel

Địa chỉ: 47 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3554 568 - 3554 768
Website: seasalahotel.com
Facebook: fb/seasala

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét