Khách sạn Sao Vàng - Gold Stars Hotel

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3843 979
Hotline: 0937 343 429
Email: info@goldstarshotel.com.vn
Website: goldstarshotel.com.vn
Facebook: fb/goldstars

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này