Ruby Hotel

Địa chỉ: 53 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0332 802 806 - 0917 554 186

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét