Riva Hotel

Địa chỉ: 3 - 5 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3612 555
Website: vungtaurivahotel.com
Facebook: fb/vungtauriva

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này