Phương Thảo Hotel

Địa chỉ: 6B Trần Phú, Khu 6, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 526
Hotline: 0706 666 222

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này