Phoenix Hotel

Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3525 266 - 3815 788
Hotline: 0969 560 540
Fax: (0254) 3530 777
Email: info@phoenixhotelvungtau.com
Website: phoenixhotelvungtau.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này