Phan Anh Hotel

Địa chỉ: L14 Bàu Sen 7, Khu Á Châu, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3523 344

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét