Ngọc Thủy Hotel

Địa chỉ: 125 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3810 321

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét