Mỹ Phước Hotel

Địa chỉ: 3 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3816 076 - 3816 079
Hotline: 0933 108 090
Email: myphuochotel@gmail.com
Website: khachsanmyphuoc.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét