Mường Thanh Holiday Hotel

Địa chỉ: 9 Thống Nhất, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3552 468
Fax: (0254) 355 1468
Email: info@vungtau.muongthanh.vn
Website: muongthanh.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này