Mi Lan Corner Hotel

Địa chỉ: B36 Thái Văn Lung, khu Á Châu, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3836 863
Hotline: 083 9333 789
Email: milanvungtauhotel@yahoo.com
Website: milanvungtauhotel.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét