Long Tiến Hotel

Địa chỉ: Khu phố Hải Trung, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0933 027 344

Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét