Lighthouse Hotel

Địa chỉ: 45/29 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0899 285 279 - 0347 990 603
Facebook: fb/lighthouse

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét