Lam Sơn Hotel

Địa chỉ: 7 Lê Ngọc Hân, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 666 - 3513 668
Hotline: 0906 376 338
Fax: (0254) 3513 667
Email: lamsonhotel@hotmail.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét