Khương Tho Hotel

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 239
Hotline: 0965 940 139

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét