Hương Phong Hotel

Địa chỉ: 20 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 281 - 3856 285
Email: info@huongphonghotel.com
Website: huongphonghotel.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này