Hoàng Nam Hotel

Địa chỉ: 45/4 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3522 275
Facebook: fb/hoangnam

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này