Hoàng Gia Hotel

Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 666
Hotline: 0919 052 052
Fax: (0254) 3830 668
Email: hoanggiacondao@gmail.com
Website: hoanggiacondao.com
Facebook: fb/hoanggia

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này