Gold Hotel

Địa chỉ: 81/26E Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3623 737
Hotline: 0972 722 061
Facebook: fb/gold

khách sạn booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này