Đông Nhi Hotel

Địa chỉ: 34 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3553 434
Hotline: 0932 045 199
Email: khachsandongnhi@gmail.com
Website: dongnhihotel.site
Facebook: fb/dongnhi

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này